ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА БОНУСНОЇ ПРОГРАМИ МЕРЕЖІ МАГАЗИНІВ «SMART STORE»

1.Терміни і поняття

Програма — бонусна програма мережі магазинів «SMART STORE» (Програма) — комплексна система заходів, що регулює взаємовідносини між Організатором та Учасниками Програми, в рамках якої̈ Учасники мають можливість отримувати знижку.

Організатор Програми — мережа магазинів «SMART STORE» в Україні. Організатор володіє електронною базою даних, яка зберігає інформацію про Учасників, історію покупок в точках продажу Організатора.

Учасники — фізичні особи, які беруть участь у Програмі, згідно умов, що встановлює Організатор.

Картка Учасника — пластикова картка зі штрих-кодом, яка надає можливість Учаснику отримувати знижку на придбання товарів у мережі магазинів «SMART STORE».

Бонуси – вид знижки, за допомогою якої відбувається зменшення ціни на придбання товарів у мережі магазинів «SMART STORE», які отримує Учасник при виконанні умов Програми.

2. Реєстрація Учасника та отримання Картки

2.1. Стати Учасником Програми мають право фізичні особи, які досягли 18-річного віку і проживають на території̈ України.
2.2. Для того, щоб стати Учасником Програми, необхідно отримати Картку та заповнити і підписати Анкету встановленого зразку (бланк видається разом із карткою) та залишити заповнену анкету у магазині «SMART STORE».
2.3. Заповнивши анкету, Учасник підтверджує, що він ознайомився і погодився з Правилами участі в Програмі та можливими змінами в ній, і зобов’язується їх виконувати.
2.4. Паперові Анкети приймаються до реєстрації в Програмі лише в разі, якщо вони повністю і розбірливо заповнені і підписані Учасником.
2.5. Картка може бути отримана Покупцем в разі здійснення ним одноразової̈ покупки в одному з магазинів мережі «SMART STORE» на відповідну суму, встановлену Організатором. Вартість картки в такому випадку становить 0,01 грн.
2.6. В разі втрати Картки, Учасник має право отримати нову Карт- ку, з перенесенням на неї бонусів з втраченої картки, за вартістю, встановленою Організатором.
2.7. Картка діє в усіх магазинах мережі «SMART STORE» та не має обмежень по терміну використання.
2.8. Кожен Учасник може бути користувачем тільки однієї̈ Картки.
2.9. На один номер мобільного телефону може бути зареєстрована тільки одна Картка.
2.10. Всі Картки є власністю Організатора Програми та надаються Учаснику у використання на момент дії Програми.
2.11. Учасник не має права передавати Картку третім особам.
2.12. Якщо при реєстрації Картки Учасник програми зазначив недійсний номер телефону, Організатор Програми має право заблокувати її без повідомлення Учасника.
2.13. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Програмі — працівники Організатора.

3. Умови отримання та використання бонусів

3.1. При здійсненні покупок з Карткою на рахунок Учасника нараховуються бонуси у розмірі відсотка від суми покупок, за виключенням товарів, на які діють акційні пропозиції та які не входять до переліку товарів, які приймають участь в Програмі. При здійсненні покупок в мережі магазинів «SMART STORE», Учасник повинен пред’явити Картку касиру до початку сканування товару. Якщо Покупець не надав касиру завчасно Картку для сканування, бонуси за здійснену покупку не можуть бути нараховані. В одному чеку може бути просканована лише одна Картка. Картка доступна для використання одразу після отримання її Учасником, однак використовувати бонуси можна тільки після реєстрації Учасника в базі Організатора.
3.2. Розмір відсотка, який нараховується Учаснику залежить від сумарної вартості покупок, здійснених Учасником протягом всього терміну використання Картки.
3.3. Накопичені бонуси Учасник може використати для часткового або повного розрахунку за товари, окрім категорії «штучний товар». При розрахунку бонусами, касир знімає вказану Учасником суму бонусів, що не перевищує поточний залишок на Картці. При цьому, вартість товару у чеку не може бути меншою, ніж для вагового товару – 0.01грн.
3.4. Нарахування та списання бонусів відбувається в режимі «он-лайн»в момент формування чеку. Якщо з технічних причин (відсутність зв’язку із сервером, тощо) бонуси не можуть бути зараховані в режимі «он-лайн», то вони будуть автоматично на- раховані, як тільки відновиться зв’язок «он-лайн». Використання бонусів можливе лише в режимі «он-лайн».
3.5. При поверненні товару, за який були нараховані бонуси, сума нарахованих бонусів знімається з бонусного рахунку Учасника. Бонуси, якими було сплачено за повернений̆ товар, перераховуються на Картку Учасника.
3.6. Бонуси нараховуються лише на активну Картку зареєстрованих Учасників.
3.7. Інформацію про стан Рахунку Учасник отримує на чеку (поточний баланс, нараховані та використані бонуси).
3.8. Накопичені бонуси діють (їх можна використати) протягом одного календарного року з моменту їх нарахування. Всі бонуси, невитрачені протягом календарного року, автоматично списуються з бонусного рахунку Учасника.
3.9. Після закінчення терміну дії балів вони втрачають свою силу і не підлягають будь-якому подальшому використанню.
3.10. Термін дії Балів може бути припинений достроково в разі завершення Програми з ініціативи Організатора.
3.11. Організатор має право вводити будь-які інші додаткові підстави (пропозиції) для нарахування балів або спеціальні пропозиції для учасників програми, шляхом розміщення інформації про таких підставах (пропозиціях) в Місцях проведення Програми та (або) рекламно-інформаційних матеріалах Організатора.
3.12. Організатор залишає за собою право змінювати умови нарахування бонусів і перелік товарів, при покупці яких бонуси не нараховуються.
3.13. Організатор має право списувати з Рахунку Учасника Програми бонуси, зараховані помилково, пов’язані з купівлею, яка була скасована, у разі повернення товару, а також в разі виявлення шахрайства та/або недобросовісних дій з карткою і або балансом бонусів.

4. Відновлення Картки

4.1. Відновлення картки відбувається, коли Картка була втрачена або пошкоджена і Учасник бажає перенести бонуси з втраченої чи пошкодженої Картки.
4.2. Під відновленням Картки мається на увазі отримання Учасником нової картки за вартістю, встановленою Організатором.
4.3. Для отримання нової Картки та перенесення бонусів з пошкодженої або втраченої картки Учасник має написати заяву, вказавши при цьому достовірні дані про загублену або пошкоджену Картку, ПІБ, адресу проживання, контактний номер телефону та передати заяву адміністратору магазину. Зареєстрована заява (засвідчена підписом Учасника) розглядається протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати подання заяви. Якщо дані, вказані у відповідній заяві достовірні (персональні дані Учасника – заявника збігаються із даними по Картці, що були надані в паперовому та/або електронному вигляді та внесені до системи Організатора), всі бонуси за втраченою/пошкодженою Карткою переносяться на нову Картку. Якщо Учасник надав недостовірні дані, Організатор залишає за собою право відмовити у переносі бонусів на нову Картку.
4.4. Після видачі нової картки, втрачена або пошкоджена Картка блокується.

5. Припинення участі в Програмі та блокування Картки

5.1. Організатор Програми має право припинити участь у Програмі будь-якого його Учасника без повідомлення, без будь-яких негативних наслідків для себе, шляхом вилучення Картки, блокування Картки та Рахунку, анулювання всіх накопичених Балів у випадках, якщо Учасник:
5.1.1. Порушує умови даних Правил і/або інші угоди між Учасником та Організатором;
5.1.2. Надає Організатору Програми недостовірні відомості або інформацію, яка вводить в оману;
5.1.3. Бере участь в схемах «шахрайства» в рамках дії будь-яких елементів Програми (факти «шахрайства / недобросовісних дій з Карткою і балансом Балів» визначаються одноосібно Організатором і не підлягають оскарженню). Наприклад, накопичує Бали за допомогою покупок інших людей, тощо;
5.1.4. Учасник відкликає згоду на обробку персональних даних.
5.2. Учасник має право припинити свою участь у Програмі в будь-який час, відправивши Організатору письмове повідомлення в довільній формі на поштову адресу Організатора про припинення участі, вказавши в ньому номер Карти. Після отримання Організатором повідомлення, участь Учасника в Програмі припиняється, Рахунок та Картка блокуються, Бали анулюються, персональні дані учасника знищуються/видаляються.
5.3. У разі, якщо Учаснику Програми стало відомо, що треті особи протиправно заволоділи або намагаються заволодіти його Рахунком Програми Лояльності, він повинен негайно повідомити про це Організатора, звернувшись для цього в Місця проведення Програми або Інформаційний центр Програми для блокування Рахунку, для цього необхідно буде повідомити свій номер Карти і/або прізвище, ім’я, по батькові, а також номер мобільного телефону.

6. Додаткові умови

6.1. Організатор залишає за собою право змінювати умови Програми. Попереднє повідомлення Учасників програми про зміни умов – не обов’язкове. Зміни набувають чинності з моменту опублікування змінених умов Програми на офіційній сторінці SMART STORE в Instagram — www.instagram.com/smart_sstore/ Учасник Програми, що продовжує використання Картки після опублікування змін, вважається таким, що ознайомився та погодився виконувати внесені зміни до умов Програми.
6.2. При розрахунках з Учасником Організатор має право тимчасово відмовити Учаснику в нарахуванні або використанні Балів в разі відсутності на момент звернення Учасника технічної або іншої можливості для цього.
6.3. Організатор гарантує, що під час обробки персональних даних Учасника він буде дотримуватися положень цих Правил та норм чинного законодавства України. У зв’язку з цим, Учасник підтверджує, що він ознайомився і повністю (однозначно) погоджується з умовами Програми.
6.4. Організатор залишає за собою право відмовити будь-кому в участі в Програмі на свій розсуд без будь-яких негативних наслідків для себе.
6.5. Організатор залишає за собою право на власний розсуд приймати рішення про призначення додаткових спеціальних пропозицій для учасників Програми.
6.6. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, такі як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, відключення електроенергії або доступу до Інтернету, збої в роботі обладнання, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші, непідвладні контролю з боку організатора, обставини.